Podmínky vrácení peněz

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Podmínky odstoupení od smlouvy

1 Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy
1.1. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupujícího, který je ve smyslu platných právních předpisů České republiky při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele.
1.2. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží a je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Spotřebitel odstoupí oznámením odeslaným prodávajícímu, lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle oznámení prodávajícímu. K odstoupení je spotřebitel oprávněn využít formulář odstoupení, který je dostupný na stránkách obchodu ZDE:
1.3. Spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy zašle nepoškozené zboží nevykazující známky použití na adresu prodávajícího, a to v původním obalu a s veškerým příslušenstvím a dokumentací, zabezpečené tak, aby při dopravě nemohlo dojít k jeho poškození. Prodávající doporučuje zásilku pojistit. Náklady spojené s navrácením zboží jdou k tíži spotřebitele. Balíky poslané na dobírku prodávající nepřijme.
1.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu bylo předáno vracené zboží. Kupující výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn zaslat prostředky na bankovní účet zákazníka.

Zásilky prosím odesílejte na adresu Nádražní 190, 76805 Koryčany

Tým oddělení reklamací obchodu PURITY VISION je tu pro Vás.

Formulář ke stažení